Az intézmény Küldetésnyilatkozata

Intézményünk működése Jászberény város hét-, és Portelek egy óvodájában folyik. Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. Mindezt a családokkal közösen végezzük, a partnerközpontú működési szemléletet követve.

tovább..


Alapítvány

Jászberény Város Óvodai Intézményének működési feltételeinek javítását segíti a „A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány Az alapítvány tevékenysége és célja az óvodáskorú gyermekek harmonikus testi-lelki, szociális fejlődését elősegítő programok támogatása, óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása, az óvodai nevelő-oktató munka körülményeinek javítása (játékok, foglalkozási eszközök, anyagok, felszerelések, berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése), sportolási lehetőségek, kirándulások, rendezvények támogatása évszaktól függetlenül, sportversenyek szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása,
olvass tovább…

„GURULJ VELÜNK BIZTONSÁGOSAN”

    „A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány kuratóriuma mini projekt pályázatot nyújtott be Jászberény Város Önkormányzatához, a Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben – Belváros kapuja program című város rehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználására, mely az elbírálás alapján eredményes lett. A mini projekt II. („GURULJ VELÜNK BIZTONSÁGOSAN”) keretén belül közel 500 fő vett részt a kétnapos programban, mely Jászberény Város Óvodai Intézményének Központi
olvass tovább…

Kiemelt cikkek

  – Következetes nevelés (pdf)   Iskolaérettség (pdf)   A környezeti nevelés játékos oldala (pdf)   Diszlexia (pdf)   Az ének-zene énekes játék, gyermektánc megvalósulása az óvodai nevelés folyamatában (pdf)   Görkorcsolya tevékenység (pdf)   Lábboltozat süllyedését javító gyakorlatok (pdf)   Matematika az óvodában (pdf)   Verselés, mesélés, bábozás, drámajáték alkalmazása (pdf)   Mozgásfejlesztés (pdf)   Szocializáció (pdf)   Vizuális nevelés (pdf)   Zöld
olvass tovább…