KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Jászberény Városi Óvodai Intézmény FÜRKÉSZ tagóvodája vagyunk. Ahogyan azt a nevünk is jelzi, a környező világra nyitott, érdeklődő, azt megismerni vágyó gyermekeket szeretnénk nevelni, szeretetteljes, meleg, családias légkörben.

Óvodánk négy csoportos, melynek legnagyobb értéke az épületet körülölelő zöld udvar, mely számtalan mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára, egészséges környezetben.

Nagysága révén bőven jut itt hely veteményes kertnek, sőt elférnek itt kedvenc háziállataink is.

Csoportjaink vegyes korosztályúak. A különböző korosztályú gyermekek nyugodt játéklehetőségének biztosítása érdekében a csoportszobákon kívül az előszobákat is alkalmassá tesszük más tevékenységekhez is.

 

Óvodánk pedagógiai irányultságának három fő alapeleme van

 

  • Szeretetteljes légkör, érzelmi biztonság.
  • Stabil szokásrendszer.
  • A hatékony képességfejlesztés feltételeinek biztosítása.

 

Kiemelt feladatnak tekintjük a mély természetszeretet kialakítását, ennek érdekében rendszeresen járunk, FÜRKÉSZ túrákra, kirándulásokra. Pályázati források függvényében szervezünk Erdei Óvodát.

 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyermekek kellő szabadságának és döntési lehetőségének biztosítására. Mivel a fejlődés legintenzívebb szintre a játék, ezért a napirendünkben is ez a legfontosabb elem.

A folyamatos napirend, a kötetlen tevékenységi forma, valamint a mikrocsoportos és differenciált képességfejlesztés a gyermek optimális fejlődését biztosítja.

A napi tevékenységeket (mese-vers, mozgás, vizuális, ének-zene, környezet tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok gyűjtése) csoportközi tevékenységek lehetősége gazdagítja.

Az ebéd utáni pihenést mindenki számára biztosítjuk, az alvás nem kötelező, ezt a gyermekek igénye szerint a szülővel megbeszéljük. A nem alvó gyermekeknek a délelőttihez hasonló gazdag programot kínálunk.

Helyi nevelési gyakorlatunk több éves hagyományainkra épül, melybe az EPOCHÁLIS rendszerű óvodai nevelés egyes elemeit is beépítettük.

 

Mindezek birtokában reményeink és tapasztalataink szerint derűs, kiegyensúlyozott, megfelelően fejlett gyermekeket engedhetünk további útjukra, akik szívesen emlékeznek majd az itt töltött évekre.

Az óvoda dolgozói

Bemutatás

Óvodánk peremkerületi, a város szélén lévő lakóteleppel körülvéve. Az épület eredetileg Mezőgazdasági Szakiskolaként üzemelt, majd 1980. óta megfelelő átalakítások után óvodaként működik.  A testület tagjai közül jó néhányan alapító tagok, akik az óvoda megnyitása óta ebben az intézményben dolgoznak.
Az épület maga igen régi építésű, kivéve az alsó szárnyat, azonban folyamatos karbantartása megfelelő állagot biztosított ez idáig. Óvodánkat hatalmas zöld udvar veszi körül, melynek csak elenyészően kis hányada szilárd burkolat. Termő gyümölcsfák és folyamatosan telepített bokrok, díszcserjék biztosítják a tiszta levegőt és az árnyékolást. Az udvar nagysága révén bőven jut itt hely veteményes és virágos kertekre, sőt elférnek itt kedvenc háziállataink is. Az udvari fajátékok, mászókák, homokozók egészséges környezetben biztosítanak megfelelő mozgáslehetőséget a gyerekeknek.
Az óvodánk epochális rendszerű nevelési programmal dolgozik. A vegyes életkorú csoportokban a gyerekek lehetőséget kapnak az egymástól való tanulásra. Az epochák feldolgozása során, a tevékenységekben aktívan vesznek részt, mert a belső motivációjuk az önálló tapasztalás, cselekvéses tanulás során fokozódik. A közvetlen tapasztalatszerzés, az aktív alkotó folyamat tartós, elmélyült, önkéntes ismeretelsajátítást biztosít a gyermekek számára.
Fontosnak tartjuk az ökológiai szemlélet kialakítása végett a „Zöld ünnepek és hagyományok” megtartását intézményi és tagóvodai szinten. Az Oktatási Hivatal projektjéhez - A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása EFOP-3.1.5-16-2016-00001 - csatlakozva kidolgozásra került egy intézményi szinten megvalósításra kerülő „Jó gyakorlat” a „”, Környezetvédelmi Világnapi rendezvénysorozat.
Óvodánk a város szélén helyezkedik el, gyermekeink között megtalálható magyar és roma etnikai gyermek egyaránt. Programunk segíti a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni képességeinek fejlesztését.
Az integráció során esélyegyenlőséget biztosítunk a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekek számára is. A családközpontú gondolkodásmód jelentős mértékben segíti a különleges bánásmódban részesülő gyermekek és családjaik hátránykompenzációját, felzárkóztatását. Munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal, egyéb partnerekkel való szoros együttműködésre, különösképpen a szülői reziliencia fejlesztésére, a rizikófaktorok kiküszöbölésére.
A hátránykompenzáció, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében az óvoda-iskola átmenet meg- könnyítése szempontjából. Következetesen betartjuk a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztését, felzárkóztatását, hátrányok csökkentését.
Óvodánkban logopédus, fejlesztő pedagógus, heti rendszerességgel foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. A nyugodt, elmélyült munkához fejlesztő szoba áll rendelkezésre a szakemberek és a gyermekek számára. Egyéni fejlesztési tervvel segítjük és támogatjuk a Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézséggel küszködő, illetve a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelését.