Kezdőlap   Zengő Óvoda

Zengő Óvoda

Keresem minden gyermek sajátos titkát,

és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen.”                                            (Janus Korczak)  

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

  A tágas, világos csoportszobákkal, jól felszerelt tornaszobával, közlekedési pályával, árnyas udvarral rendelkező Zengő Óvoda a városközpont egyik csendes utcájában, a Kiss Ernő utcában található. Fő alapelvünk:
 • A gyermekek okos szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveket.
 • A környező világ komplex megismertetése által törekszünk a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tevékenykedésekkel az egyéni kompetenciák fejlesztésére.
 • A mai elgépiesedett, rohanó világunkban lényegesnek tartjuk a művészetek eszközeivel (ábrázolás, zene, irodalom) az esztétikai és erkölcsi értékek megőrzését.
 • Legfontosabb feladat számunkra, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, a szülőkkel együttműködve, közösen neveljük a ránk bízott gyermekeket.
 • A szépség és jóság iránti fogékonyságot, érzékenységet tanítani kell. Ez nem egyszerű feladat.
Ehhez megfelelő tartalmakat biztosít nevelési gyakorlatunk, amely befogad mindent, ami művészi, ami szép, ízléses és nem idegen az életkortól, hogy a gyermekek a művészetek sokszínű hatásával éljék át a játékba ágyazott mindennapjaikat. A szülők igénye és a lehetőségek összeegyeztetése alapján a gyermekeknek módjukban áll különféle speciális tevékenységekben is részt venni:
 • néptánc
 • furulya
 • vízhez szoktatás
 • kerékpározás
 • jégkorcsolya
 • görkorcsolya
 • hitélettel való ismerkedés
 • ügyes kezek
 • ismerkedés az angol nyelvvel
Helyi nevelési gyakorlatunk megvalósításához felhasználjuk a kompetencia alapú nevelés alapelveit. A cselekvésből kiinduló, közvetlen tapasztalatszerzés által fejlesztjük a gyermekek készségeit, képességeit, melyek birtokában majd az élet különböző helyzeteiben alkalmazni tudják tudásukat, tapasztalataikat, személyes adottságaikat. Munkánk eredményességének bizonyítéka a szülők elégedettsége, a gyermekek vidámsága a Zengő Óvoda dolgozói