Kezdőlap   Szivárvány Óvoda

Szivárvány Óvoda

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

    A Városi óvodai Intézmény Szivárvány tagóvodája Jászberény déli részén található, öt vegyes életkorú csoporttal működő óvoda.
  • Munkánk során szeretetteljes, biztonságérzetet adó óvodai életet biztosítunk a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
  • Sokoldalú képességfejlesztéssel, a természeti és társadalmi környezet tevékeny megismertetésével törekszünk a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítására, a gyermekek pozitív személyiségjegyeinek kibontakoztatására.
  • Néphagyományőrző tevékenységeink közül a programban helyet kapnak azok a jeles napok, melyek visszatérő jelképekkel, új tartalommal a népi kultúra ápolását célozzák meg, különös tekintettel a jászság hagyományainak figyelembe vételére.
  • Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve segítjük gyermekeink harmonikus fejlődését.
  • Segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
  • Gyermekeink edzését biztosítja a mindennapi testnevelés, a heti rendszerességgel történő néptánc és görkorcsolyázás, az évszakhoz kapcsolódóan a jeges korcsolya, valamint a nagyobbak számára szervezett játékos labdagyakorlat.
  • Kellemes, nyugodt légkör biztosításával életszerű helyzetek megteremtésével, szakmai felkészültséggel törekszünk az érthető kifejező beszéd kialakítására, a beszédkedv felkeltésére, az illemszabályok megismertetésére, a tanulási zavarokat okozó részképességek hiányosságainak megszüntetésére.
Jelképesen szeretnénk: ha a szivárvány színessége gyermekeink érzelmi világát tükrözné, és a sokszínű tevékenységformák gazdagítanák gyermekkorukat, amely élményként maradna meg bennük. Ezeknek, a feladatoknak a megvalósításához csak olyan óvodai légkör felelhet meg, mely biztosítja a gyermek számára, hogy szabadon alkothasson, feltalálhasson, kísérletezhessen, sikerélményhez jusson, hibázhasson, tudást szerezhessen. „Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg, sok, Tanulj meg örvendeni neki! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből Csodálatosképpen megmaradt.” (Wass Albert)