Kezdőlap   Sün Sámuel Óvoda   Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, s ő azt hiszi csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Sün Sámuel” tagóvodánk a város zöldövezeti részén helyezkedik el. Tágas, világos belső tereink, árnyas, fákkal, bokrokkal beültetett, aszfaltozott közlekedési pályával, nagy zöld füves területtel rendelkező udvarunk esztétikus, változatos és mozgásra inspiráló körülményeket biztosítanak az ide járó gyermekeknek.

Hisszük és valljuk, hogy a gyermeknek szeretetre, megértésre, érzelmi biztonságra és olyan óvodai légkörre van szüksége, ahol jól érzi magát és lehetősége nyílik a folyamatos fejlődésre.

Célunk:

  • a gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szükségleteinek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok, az eltérő fejlődési ütemek figyelembevételével.

Törekszünk a gyermekek játékos formában történő komplex, differenciált fejlesztésére. Meggyőződésünk, hogy a tapasztalatszerzés, az élmények átélése a legjobb út a fejlődéshez, ezért a gyermekek aktív, cselekvő részvételére alapozunk.

Fontos értéknek tarjuk a gyermekek játékhoz való jogának elismerését, a szabad játék feltételeinek biztosítását, ami sokoldalúan fejleszti a gyermeki személyiséget. Általa ismerkednek a világgal, szűkebb és tágabb környezetükkel, bővülnek ismereteik, formálódik magatartásuk, alakul társaikhoz való viszonyuk.

Helyi nevelési gyakorlatunk hangsúlyos területei:

  • a gyermekek mozgásigényének kielégítése, tudatos mozgásfejlesztés, edzés, ezzel egészséges életmódra nevelés;

  • az életkori sajátosságokból fakadó érdeklődésre, kíváncsiságra alapozott természeti környezet megismertetése, valós élettérben (óvodán belüli és kívüli helyszíneken, szituációkban) – környezeti kultúra kialakítása, környezetvédő életmód megalapozása.

Speciális tevékenységeink: görkorcsolya, néptánc, zenés torna, ovi jóga, varázsceruza.

Egyéb szolgáltatásaink: jégkorcsolya, idegen nyelvvel történő ismerkedés.

Egészségmegőrzés céljából só szobát működtetünk, amelynek rendszeres használata hozzájárul a gyermekek immunrendszerének erősítéséhez.

Programunk megvalósítását óvodapedagógusaink és szakképzett dajkáink munkájának színvonala biztosítja, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésünkre és továbbképzésekre is.

Céljaink eléréséhez elengedhetetlen a családdal való szoros együttműködés. A családi nevelésre alapozva szeretnénk elérni, hogy gyermekeink önálló gondolkodású, kreatív, a társas viselkedési normák betartására képes, az iskolába lépéshez nyitott személyiséggé váljanak.

Süni Óvoda dolgozói