Kezdőlap   Kuckó Óvoda

Kuckó Óvoda

Küldetésnyilatkozatunk

  Kuckó Óvodánk a város központjától nem túl távol, mégis zöldövezetnek nevezhető környezetben helyezkedik el. A három vegyes életkorú csoporttal működő óvodánk kicsinysége, magában hordozza a szeretetteljes, családias légkörben az érzelmi biztonságot adó, egységes közösség kialakulását. Legfőbb szempontunk a gyermekek testi-lelki jólétének biztosítása mellett a megfelelő, játékba ágyazott differenciált képességfejlesztés. A természetes környezetet kihasználva (pl. Zagyvapart, a városhatár, Vasas horgásztó közelsége) törekszünk arra, hogy felfedezzék, megismerjék, megszeressék, védjék a természetet, az óvoda környezettudatos szokásrendszere alakítsa személyiségüket. Óvodai életünket áthatja a természetvédő Zöld jeles napok tevékeny, játékos megélése, valamint a Hagyományőrző jeles napok ünneplése a hozzájuk kapcsolódó népművészet megismerésével (népdalok, énekes népi játékok, népmesék, népi mondókák versikék, rigmusok csujogatók, kézműves, ábrázoló, kreatív tevékenységek). Szeretnénk óvodásainkat mélyebben megismertetni a zene szépségével, varázsával, az ábrázolás sokszínű lehetőségeivel, igényes gyermekirodalmi alkotásokkal, közben felfedezve a környező világ esztétikumát, szépségét. Napi tevékenységeink során csoportközi foglalkozásokkal, és egyéni érdeklődés alapján, biztosítjuk a sokoldalú mozgásfejlesztést (nagyok tornája, néptánc, görkorcsolya, jeges korcsolya, vízhez szoktatás, kerékpározás lehetőségével) valamint a tehetséggondozást az „Ügyes Kezek” foglalkozásokon. Az óvoda és a családi ház partneri együttműködését közös rendezvényekkel, ünnepekkel, játékos délutánokkal erősítjük. Azon munkálkodunk, hogy a gyermekeink az iskolai élet megkezdésére alkalmassá váljanak. Legyenek nyitott, érdeklődő, együttműködő, másokat elfogadó, önmagukat értékelni tudó, gazdag érzelemvilággal rendelkező emberek, hogy majd képesek legyenek az élethosszig tartó tanulásra.  

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,

csak is Rád figyelek és segítek Neked,

ha szükséged van a segítségemre.”

Montessori

A Kuckó Óvoda dolgozói