Kezdőlap   Központi óvoda   Víz világnapja

Víz világnapja

Víz világnapja a Központi Óvodában

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Az ENSZ ennek hatására március 22-ét világnappá nyilvánította.

Nevelő munkánk során kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, a természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a környezetvédelmi magatartásformák és attitűdök megalapozásával. Törekszünk a gyermekeket minél közelebb vinni a természethez, ezért a Földünkhöz kapcsolódó minden nevezetes napról megemlékezünk, a jeles napokra kiemelt hangsúlyt fektetünk.

A Víz Világnapját megelőzően egész hetünket áthatva, beszélgettünk a víz jelentőségéről, élettani hatásáról, védelmének fontosságáról. Könyveket, képeket fürkészve csodáltuk meg a Földön előforduló vizeket, azok élővilágát. Meséinket, verseinket, dalainkat, dalos játékainkat a vízhez kapcsolódó tartalommal terveztük. Mind a nyolc csoportban változatos, érdekes tevékenységeket biztosítottunk e hét folyamán is. Parafa dugóból tutajokat barkácsoltunk, amit vízben úsztattunk. A vízi világról képeket festettünk, ragasztottunk, a víz erejével, a vízben oldódó és nem oldódó anyagokkal kísérleteztünk.

A Víz Világnapját óvodánk aulájában, tornatermében, az 5-6 éves korú gyermekekkel összegyűlve ünnepeltük meg. A gyerekeken megjelenő kék szín szimbolizálta e nap jelentőségét, majd a délelőtti játékok, a kézműves tevékenységek is, a víz fontosságát hangsúlyozták.

Tevékenységeink
  • Különböző kísérleteket végeztünk, megvizsgáltuk, hogy, melyek azok a tárgyak amelyek elsüllyednek vagy lebegnek a vízben, megbeszéltük ennek okait.
  • Játszottunk a vízi közlekedési eszközökkel, felismertettük fontosabb tulajdonságaikat.
  • Vidám esőcseppeket készítettünk lufiból, amelyek „felhőből” hullottak alá.
  • A megépített „tóból” kihorgásztuk a szemetet, majd szelektíven válogattuk.
  • Vízben élő növények és állatok képét válogattuk, fogalmakat alkottunk.
  • Puzzle játékot raktunk össze.
  • Halakról énekeltünk, mondókáztunk.
  • Az eltévedt csíkos, bölcsőszájú halporontyról drámajátékot játszottunk.

Ezzel a tématervvel az volt a célunk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően minél több tapasztalatot szerezzenek a vízzel kapcsolatban. Játékainkkal, kísérleteinkkel próbáltuk érzékeltetni azt, hogy a víz az élet minden területén nélkülözhetetlen, ezért a vízhez való pozitív viszonyunkat formálni, erősítni, tudatosítani kell.

Mi, óvodások egyszerű cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot! Sokszor elég, ha csak odafigyelünk!