Kezdőlap   Központi óvoda   Szakértői játék Óvodánkban

Szakértői játék Óvodánkban

Szakértői játék Óvodánkban

A szakértői játék a drámajáték egyik válfaja. Olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, s ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.

Óvoda beválási projekt

Résztvevők: csoportonként 1-2 gyerek, két pedagógus

Szerepek: szakértő bizottság tagjai (gyerekek), koordinátorok (pedagógus)

A játék lényege: a „szakértők” ismerjék meg az óvoda épületét, majd egy előadás keretében tapasztalataikat osszák meg a többi óvodással fotók és rajzok segítségével.

A játék ideje: 2-3 hét

Új óvodába költöztünk 2012 novemberében. A nyolc csoportos óvodában való eligazodás, tájékozódás nem egyszerű feladat egy kisgyerek számára. Ezt próbáltuk segíteni a szakértői játék szervezésével.

Minden alkalommal az irodában találkoztunk a játékban részt vevő gyerekekkel, ahol az óvoda szakértőiként „dolgoztak”. A gyerekek izgatottan várták a „munkanapot”. Ilyenkor lifttel mentünk fel az emeletre, ahol mindig más kezelhette a gombokat, lehetett a lift kezelője.

Felelősöket választottunk az irodai munka lebonyolításához. Volt, aki a mappák, névjegyek kiosztásáért, volt, aki a virágok locsolásáért, telefon kezeléséért, szellőztetésért, a tea kitöltéséért, ajtó zárásáért felelt. Úgy, mint a felnőttek világában. Ezeket a feladatokat minden „munkanap” kezdetekor el kellett látni a gyerekeknek.

Az aktuális napon megbeszéltük mi lesz a mai feladat. A legérdekesebb számukra az volt, amikor megbecsültük hány helyiség lehet az óvodában. Majd elindultunk térképet rajzolva, hogy megszámoljuk, valójában mennyi van. Olyan helyekre is bekukkantottunk velük, ahová a gyerekek nap, mint nap nem szoktak (padlás, kazánház, irodák…)

A fő feladat az óvoda épületének megismerése, feltérképezése volt. Fotókkal, rajzokkal dokumentálták a bejárás során látottakat, majd felkészültek az előadásra, amit az óvodába járó összes gyermek és dolgozó meghallgatott.Az előadást az óvoda tornatermében szerveztük, projektor segítségével vetítettük ki a gyerekek által készített fotókat, rajzokat. Az „előadók” ezen a napon szép ruhában érkeztek és mappáikkal elfoglalták helyüket a kerek asztal körül. Mikrofonba beszélve mutatták be társaiknak és a felnőtteknek az új óvoda épületét, majd minden gyerek kapott egy elégedettségmérő lapot, amit az alapján kellett kiszínezniük, hogy mennyire vált be, tetszik neki az óvoda épülete.

Amikor az előadás befejeződött, a szakértőkkel visszamentünk az irodájukba és közös „pezsgőzéssel” ünnepeltük meg a sikert.

És hogy mi volt a játékkal a célunk?

- a gyerekek ismerjék meg az óvoda épületét,

- tanuljanak meg csapatmunkában dolgozni,

- fogadják el egymás ötleteit,

- tudjanak választékosan közölni társaikkal különböző információkat,

- tanuljanak meg felelősséggel lenni munkájuk iránt,

- önállósságra való nevelés.

 

A feladat pedig:

- beszédkészség alakítása az előadás során,

- beszédfegyelem alakítása az irodai munka során,

- kooperációs készség fejlesztése a csapatmunka során,

- téri orientáció fejlesztése az épület bejárása során,

- finommotorikus készség fejlesztése a helységek lerajzolásával,

- új ismeretek nyújtása az informatikai eszközök használatával.