Kezdőlap   Központi óvoda   Munka az óvodában

Munka az óvodában

  Óvodánkban a folyamatos és célirányos munka jellegű tevékenységek végzésével a gyermekeket az életre készítjük fel. Próbálunk olyan készségeket, képességeket kialakítani, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatait, kötelességük teljesítését.
 • Különböző típusú munka jellegű tevékenységeket szervezünk, s biztosítjuk a megfelelő feltételeket.
 • Játékos tevékenységek során megtapasztaltatjuk, hogy az ember folyamatosan alakíthatja, kellemesebbé teheti környezetét.
A jól szervezett, irányított gyermeki munkatevékenységek igen sokrétű nevelőértékkel rendelkeznek.
 • Önállóság, felelősségtudat, kötelességtudat
 • Együttműködő készség, alkalmazkodás
 • Problémamegoldó gondolkodás, kreativitás
 • Szervezőkészség
 • Bírálat- önbírálat
 • Beszéd- kifejező- kommunikációs készség
 • Szellemi és fizikai aktivitás fejlődése
 • Természet szeretete
 • Rendszeretet iránti igény
Önkiszolgálás

A gyermekeket folyamatosan szoktatjuk az önálló, önkiszolgáló munkára, ahol egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatokat bízunk rájuk. felnőttek segítségével ismerhetik meg a testápolás, öltözködés, a kulturált étkezés szokásait, mely az egészséges életmódjuk kialakítását segíti elő.

Csoportért végzett munka

A gyermekeket főleg a közösségért végzett munka elvégzése gazdagítja és teszi értékessé a társadalom számára.

Gyermekeink nagyfokú aktivitással, örömmel vesznek részt az efféle tevékenységekben, mint: teremrendezés, takarítás, csoportszoba díszítése. A hét több napján gyümölcssalátát készítünk velük, ősszel zöldségeket, gyümölcsöket főzünk be. Ünnepeink előtt (karácsony, anyák napja) együtt készítjük el a vendégváró süteményeinket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezet gondozásra, a környezettudatos viselkedés megalapozására. Szívesen részt vesznek az élő sarok, a szobanövények, az akvárium gondozásában. Örömmel gyomlálják a tan- és virágoskertet. Ezekhez megfelelő méretű eszközöket biztosítunk és megteremtjük a biztonsági feltételeket, a balesetek és sérülések megelőzése érdekében. Télen kihelyezzük a madáretetőket, folyamatosan töltjük fel eleséggel.

Naposi munka

Minden csoportban más formában jelenik meg, (napos, segítő) a gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be, s bővítjük fokozatosan. Kis táblákon követjük figyelemmel, hogy minden gyermek sorra kerüljön.