Kezdőlap   Központi óvoda   Multicenter

Multicenter

 

Multicenter

 

Óvodánkban lehetőségünk nyílik arra, hogy külön helyiségben, megfelelő infrastruktúra kialakításával speciális informatikai nevelést alapozzunk meg óvodásaink körében.

Elsősorban a kognitív gondolkodási képességek fejlesztésére, megerősítésére, elemi ismeretek elsajátítására szolgáló eszközrendszerről beszélhetünk, amely az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos, színes, élményszerű.

Nem többről van itt szó, mint számítógéppel segített készség- és képességfejlesztésről.

 

Cél

Óvodásaink kognitív gondolkodási képességeinek fejlesztése, megerősítése, elemi ismeretek elsajátíttatása, informatikai eszközök alkalmazásával.

 

Multigarden (Pamudi) bemutatása és alkalmazása az óvodai foglakozásokon

 

A számítógép használatának megkönnyítését szolgálja a világítógombos doboz, mely a 4-5 éves korosztály számára a billentyűzetet helyettesíti.

A kicsit nagyobbaknak a számítógép billentyűzetét, és a kiegészítő eszközöket is megajánljuk. A rendelkezésünkre álló rendszerben lehetőség van a tényleges manipulációra, annak digitális formában történő átstrukturálására.

A Pamudi (Multikid, Multigarden) interaktív virtuális világának tartalmi elemei

 • Évszakok,

 • Munka,

 • Élet a Földön,

 • Játék ország,

 • Tudományok parkja,

 • Az én otthonom,

 • Testem és én,

 • Furcsa formák,

 • Zene,

 • Keresgélünk,

 • Zakatolás,

 • Közlekedési központ.

 

Az oktatórendszer eszközcsomagja

 • cserélhető asztallapok,

 • háromdimenziós eszközök,

 • munkakártyák,

 • szókártyák.

Ezek használatával a feladatok a „valóságban” is elkészülnek.

 

A multicenter szobában egyszerre nyolc gyermek tevékenykedhet kényelmesen. A heti tervben szereplő képességfejlesztéshez igazodva, a környező világunk megismerése témaköreivel koncentrálva alkalmazzuk a felkínált lehetőségeket.

Két héten belül minden csoportunknak egy egész nap áll rendelkezésre a multicenter használatára délelőtti, vagy délutáni tevékenységként.

 

Kunné Darók Anikó

óvodapedagógus