Kezdőlap   Központi óvoda   Március 15. az óvodában

Március 15. az óvodában

  Óvodánkban kiemelt feladat a gyermekek nemzeti identitásának erősítése, mivel a mai gyermek életében egy történelmi esemény, a forradalom nehezen érthető, olyan élményeket, tevékenységeket szervezünk, mely által közelebb hozzuk az ünnep jelentőségét. Ennek megfelelően felelevenítettük az előző években szerzett ismereteket, a gyerekekkel képeket, könyveket, térképet nézegettünk Petőfiről, a csatáról, Magyarországról. Megismerkedtünk a jelképekkel, megbeszéltük milyen volt a huszárok ruhája, milyen volt a katonák élete. Beszélgettünk anyanyelvünkről, hogy magyarok vagyunk Magyarország a mi hazánk. Múzeumba látogattunk, ahol szemügyre vehettük a szabadságharc hőseit. A hét ennek jegyében zajlott a tevékenységek közben a gyerekek sok dallal, mondókával, lovagoltatóval, verssel és mesével ismerkedtek. Katonazenét hallgattunk, meneteltünk, masíroztunk,  és katonás játékokat játszottunk (várépítés, népi játékok, várfoglalós stb.). A gyermekek munkáival díszítettük a folyosót és a csoportszobákat. Mindenki kapott vagy hozott kokárdát, amelyet a ruhájukra tűztünk, ekképpen tisztelegtünk a hősök előtt. A lányok pártát, a fiúk csákót viseltek a megemlékezés napján. A kezükben nemzeti színű zászlóval, virággal, madárral történt a közös ünneplés a Petőfi szobornál. Petőfi Sándor „Nemzeti dal” című versét szavaltuk és közben mindenkit át hatot a magyarság érzete, hazánk szeretete.