Kezdőlap   Központi óvoda   Küldetésnyilatkozat Központi

Küldetésnyilatkozat Központi

 
Ó V O D Á N K
K Ü L D E T É S N Y I L A T K O Z A T A

Jászberény Város Óvodai Intézményének, Központi Óvodájaként, városban mi biztosítjuk a legváltozatosabb speciális, sokmozgásos tevékenységeket. Meggyőződésünk, hogy a mesevilága nélkül az óvodás gyermek nem tud egészségesen fejlődni. Ezt a kettősséget, a mozgást és a mesén átívelő dramatikus formákat ötvözve fogalmaztuk meg a mentális és testi fejlesztést támogató pedagógiai programunkat.

Célunk:

Egészségesen, harmonikusan fejlődő gyermekek nevelése, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, ahol a figyelem középpontjában az egyes gyermek áll.
Ennek érdekében egyénre szabott nevelést alkalmazunk, változatos tevékenységi formák biztosításával.

Tágas csoportszobáink mozgásra inspiráló eszközökkel vannak ellátva. Büszkék vagyunk a változatos mozgáslehetőségeket elősegítő eszközeinkre, mozgásfejlesztő sportszereinkre.

Gyakorlatunkban hangsúlyt kap a játékkal, mesékkel, dramatikus helyzetekkel, történő kompetencia fejlesztés.

Óvodánk 2012 őszén került átadásra. Épületünk ennek köszönhetően egy európai szemnek, értékrendnek, elvárásnak megfelelő kreatív terekkel, lehetőségekkel szolgálja az ide járó gyermekek biztonságos, esztétikus, inspiráló környezetét. Csoportjaink egymástól elhatárolt, ám mégsem elszigetelt környezetben töltik mindennapjaikat. A csoportok szobáit jelentős méretű galériákkal osztják meg a belső teret. Levegőzésre több irányban van lehetőségünk. Galériákról kijuthatunk a tetőteraszra, a földszinti csoporttérből az udvari teraszra, a folyosóról az udvarra.
Óvodánk különleges adottságait bővíti a több funkciós tornaterem, a vízhez szoktató medence, egyéni foglalkoztató szobák, a só szoba.
Az óvoda épületét 5000 m2   körbeölelő udvar tág lehetőséget biztosít  a szabad játékra, örömteli felszabadult mozgásra. A játszóterület változatos felületeivel, eszközeivel, a gyermekek motoros képességeinek fejlődését segíti elő.
 
Tevékenységeink: vízhez szoktatás, görkorcsolya, jégkorcsolya, kerékpározás, néptánc, labdajátékok, ovi joga, egyéni mozgásos terápiák, balett
Egyéb szolgáltatásaink: só szoba, informatika, tehetséggondozás, könyvtár használata, mindez speciálisan képzett óvónők alkalmazásával.
 
Munkánk során arra törekszünk, hogy kreatív, megfelelő önértékelő képességgel és reális önbizalommal bíró gyermekeket neveljünk, akik rendelkeznek olyan készségekkel, képességekkel, személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet megkezdésére.
Fontosnak tarjuk, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában, és jó szívvel emlékezzenek az itt eltöltött évekre.
 
Mi óvónők és dajkák vidám, felszabadult, együttműködő légkört teremtünk, amely lehetővé teszi az egymást elfogadó kapcsolatok kialakítását.
Közös céljaink megvalósítása érdekében számítunk a szülők aktív együttműködésére is.
Programunk céljának megvalósítását óvodapedagógusaink és szakképzett dajkáink munkájának színvonala biztosítja, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésünkre és továbbképzésekre is.Nevelőmunkánk színvonalának emelése érdekében minden pályázati lehetőséget megragadunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy óvodánkat a intézményünk jól bevált nevelési gyakorlatainak átgondolásával, tapasztalt, lelkes kollektívával indíthattuk.

Központi Óvoda dolgozói