Kezdőlap   Központi óvoda   Drámajátékaink

Drámajátékaink

Drámajátékaink

   A Központi Óvoda egyik nevelési kerete a drámajátékról szól.

A drámajáték legmeghatározóbb feltétele a helyzet, a légkör. Ezt az odafigyelő, alkalmazkodó, helyzetfelismerő pedagógiai attitűdre építjük. Ennek értelmében a drámajátékot bármely tevékenységhez kapcsolhatjuk, meghagyva a napi mesélésben rejlő drámalehetőségek elsődlegességét. A drámajáték alkalmazási körét az alábbiak szerint osztottuk el:

  • Dráma, mint motiváció. Itt egy –egy játékot alkalmazunk egyéb cél eléréséhez.

  • A” típusú drámajáték - Dráma a megértés szolgálatában. Játékfüzér alkalmazása konkrét cél érdekében, pl. érzékelés fejlesztését szolgáló játékok, önismereti játéksor, bizalom játékok.

  • A „B” típusú tisztán dramatikus játékok megmaradtak a szabad játék részeként.

  • Az óvodai színház, - „C” típus: egy történetben, mesében való elmélyülést jelent, ami kicsúcsosodik egy házon belüli előadássá.

  • D” típusú drámajáték - Komplex nevelési dráma a személyiségfejlesztés szolgálatában, változás érdekében, pl: környezet: élőlények védelme, mese: gyengébbek védelmezése.

A drámajátékot a nap folyamán bármikor alkalmazzuk, de lehet egy egész játékidő, akár több napon keresztül vitt tevékenységlánc alapja is.

  • A szakértői játék egyik legjellemzőbb ismérve az folyamatosan épülő szerep, pontosan meghatározott tér-eszközhasználat, bővülő tartalmi elemek.

  • Sajátos módon szervezünk színházi nevelési drámát gyermekeinknek. Ez a dramatikus tevékenység jó lehetőséget ad a nevelőközösség együttműködésére, a gyermekcsoportok színházi bevonódásához, probléma körbejárásához.

Drámajátékot szervezünk csoporton belül adott fejlettségi szintnek megfelelően. Szervezhetünk egy egész csoportot bevonva, ha a feldolgozott problémahelyzet általános jellegű. Sikeresek azok a csoportközi dramatikus tevékenységek, amelyek egy-egy korosztályt szólítanak meg. Az „óvodánk egy nagy közösség” megérzése érdekében, tömegeket megmozgató dramatikus tevékenység folyamát választjuk, Ebben az esetben óvoda pedagógusok, dajkák, mint facilitátorok vezetik a csapatukba tartozó 8-10 gyermeket. Általában a játék végén szembesülünk az egy közösséghez tartozás élményével.

Óvodánk adottságainak köszönhetően, a mikrocsoportban kezdeményezett dramatikus formák - az osztott galériás tereknek köszönhetően - kiválóan megszervezhetőek. Amennyiben csoportközi játékot szervezünk az emeleti drámateremben intim légkört teremtve dolgozhatunk.

A nagy tömegek találkozásához egyedülálló nagy torna/rendezvénytermünk áll rendelkezésre. Az udvaron pedig a félkörös „gödörszínházunk” szintén kiváló dramatikus színtér.

 

 A folyamatosan kialakult “játéktár” lehetővé teszi, hogy a gyerekek maguk is kezdeményezhetik kedvenc játékukat. Ezt segíti minden csoportban a „kincses kosár”, melyben a gyerekek megtalálhatják a szükséges kellékeket, jelmezeket. Természetesen ezeknek a játékoknak a nagy része az udvaron, a füves terepen is jól játszhatóak. Ezért van, amikor a szabadban kezdeményezünk, vagy kezdeményeznek a gyermekek.

A már bevált drámapedagógiai tapasztalatokat a csoportok egymástól átveszik, továbbfejlesztik a dajkák bevonásával