KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

„Keresem minden gyermek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen.”
(Janus Korczak)

A tágas,világos csoportszobákkal, jól felszerelt tornaszobával, közlekedési pályával, árnyas udvarral rendelkező Zengő Óvoda a városközpont egyik csendes utcájában, a Kiss Ernő utcában található.

Fő alapelvünk:

 • A gyermekek okos szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveket.
 • A környező világ komplex megismertetése által törekszünk a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tevékenykedésekkel az egyéni kompetenciák fejlesztésére.

Fokozott figyelmet fordítunk a különbözőségek tolerálására, elfogadtatására, az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítésére. Fontosnak tartjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek alkalmazkodóképessé-gének, önállóságának, együttműködési képességének fejlesztését, integrált nevelését, valamint az óvoda-iskola átmenet könnyítését.(EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulási lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című kiemelt projekt)

 • A mai elgépiesedett, rohanó világunkban lényegesnek tartjuk a művészetek eszközeivel (ábrázolás, zene, irodalom) az esztétikai és erkölcsi értékek megőrzését.
 • Legfontosabb feladat számunkra, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, a szülőkkel együttműködve, közösen neveljük a ránk bízott gyermekeket.
 • A szépség és jóság iránti fogékonyságot, érzékenységet tanítani kell. Ez nem egyszerű feladat.Ehhez megfelelő tartalmakat biztosít nevelési gyakorlatunk, amely befogad mindent, ami művészi, ami szép, ízléses és nem idegen az életkortól, hogy a gyermekek a művészetek sokszínű hatásával éljék át a játékba ágyazott mindennapjaikat.

A szülők igénye és a lehetőségek összeegyeztetése alapján a gyermekeknek módjukban áll különféle speciális tevékenységekben is részt venni:

 • néptánc
 • furulya
 • vízhez szoktatás
 • kerékpározás
 • jégkorcsolya
 • görkorcsolya
 • hitélettel való ismerkedés
 • ügyes kezek
 • labdajátékok
 • ismerkedés az angol nyelvvel.

Helyi nevelési gyakorlatunk megvalósításához felhasználjuk a kompetencia alapú nevelés alapelveit. A cselekvésből kiinduló, közvetlen tapasztalatszerzés által fejlesztjük a gyermekek készségeit, képességeit, melyek birtokában majd az élet különböző helyzeteiben alkalmazni tudják tudásukat, tapasztalataikat, személyes adottságaikat.

Munkánk eredményességének bizonyítéka a szülők elégedettsége, a gyermekek vidámsága

a Zengő Óvoda dolgozói

Bemutatás

Óvodánk a város központjában, a Kiss Ernő úton helyezkedik el, kertes házak övezik. Eredetileg nem óvodának épült.
Jászberény Város Óvodai Intézményének egyik öt csoportos tagóvodája vagyunk.

Tárgyi feltételek

Az óvodánk betonozott és füves udvarrésszel is rendelkezik.
A csoportszobák tágasak, világosak, mindhez külön öltöző tartozik. Ezen kívül egy melegítőkonyhát, egy fürdőszobát, egy irodahelyiséget, és egy nevelői szobát alakítottak ki. Jól felszerelt tornatermünk és a hozzá tartozó öltöző az udvarban, külön épületben található.
Férőhelyek száma 108 fő

.A csoportszobákban a gyermekek életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű játékeszközök állnak rendelkezésre. Szükség szerint javítjuk, folyamatosan pótoljuk a hiányzó eszközöket.

Az udvaron a szabványnak megfelelő mozgásfejlesztő játékeszközök találhatók. A hely jobb kihasználása érdekében mobilizálható nagy mozgást fejlesztő játékeszközöket szereztünk be.
A mozgásigény kielégítésére a betonos részen felfestett KRESZ-parkban motorok, rollerek, kerékpárok, állnak a gyermekek rendelkezésére, valamint gördeszkák, labdák, tornakarikák, billenő hinták fejlesztik a gyermekek ügyességét. A homokozóban évente frissített homok, és kellő mennyiségű homokozó játék várja a gyermekeket.

Az udvarban egy raktárhelyiségben van lehetőség a játékeszközök, különböző tevékenységek eszközeinek megfelelő, biztonságos tárolására.

Tárgyi feltételeink gazdagítása érdekében felhasználjuk egyrészt az Intézményi alapítványból származó anyagi forrásokat, valamint a szülők segítségét.