KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

  • Munkánk során szeretetteljes, biztonságérzetet adó óvodai életet biztosítunk a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
  • Sokoldalú képességfejlesztéssel, a természeti és társadalmi környezet tevékeny megismertetésével törekszünk a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítására, a gyermekek pozitív személyiségjegyeinek kibontakoztatására.
  • Néphagyományőrző tevékenységeink közül a programban helyet kapnak azok a jeles napok, melyek visszatérő jelképekkel, új tartalommal a népi kultúra ápolását célozzák meg, különös tekintettel a jászság hagyományainak figyelembe vételére.
  • Az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve segítjük gyermekeink harmonikus fejlődését.
  • Segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiség vonások fejlődését.
  • Gyermekeink edzését biztosítja a mindennapi testnevelés, a heti rendszerességgel történő nép-tánc és görkorcsolyázás, az évszakhoz kapcsolódóan a jeges korcsolya, valamint a nagyobbak számára szervezett játékos labdagyakorlat.
  • Kellemes, nyugodt légkör biztosításával életszerű helyzetek megteremtésével, szakmai felkészültséggel törekszünk az érthető kifejező beszéd kialakítására, a beszédkedv felkeltésére, az illemszabályok megismertetésére, a tanulási zavarokat okozó részképességek hiányosságainak megszüntetésére.

Jelképesen szeretnénk: ha a szivárvány színessége gyermekeink érzelmi világát tükrözné, és a sokszínű tevékenységformák gazdagítanák gyermekkorukat, amely élményként maradna meg bennük.
Ezeknek, a feladatoknak a megvalósításához csak olyan óvodai légkör felelhet meg, mely biztosítja a gyermek számára, hogy szabadon alkothasson, feltalálhasson, kísérletezhessen, sikerélményhez jusson, hibázhasson, tudást szerezhessen.

„Vendég vagy a világban, és ez a világszép vendégfogadó
Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg, sok,
Tanulj meg örvendeni neki!
Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből
Csodálatosképpen megmaradt.
”(Wass Albert)

Bemutatás

Óvodánk 1975-ben került átadásra. A város déli részén található a Zagyva folyó városi szakaszától 40 m-re. 2020-ban, átépítés és energetikai modernizálást követően 8 csoport-, tornaszoba, nevelői szoba, fejlesztő és művészeti szoba, sószoba, és egyéb kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra.
Az óvoda épülete átriumos kiképzésű, 3 belső udvarral rendelkezik, amelyre valamennyi oldaláról kitekintés nyílik, ezért az ott lévő növények egész évben érdekes látványt nyújtanak a gyermekek számára.Külső udvarrészünk előkertre, munkakertre és játékudvarra tagolódik. Játékudvarunk tágas, füvesített, mozgásfejlesztő fajátékokkal felszerelt. Hatalmas árnyékot adó fák, folyamatosan nyíló virágok, cserjék kellemes környezetet biztosítanak a gyermekeknek.
A külső babaház nyáron igazi kis kuckó, ahol szerepjátékot játszhatnak. Azoknak, akik a mozgást részesítik előnyben, a focipálya vagy a kerékpárpálya ad igazi élményt. Ezen kívül négy homokozó, mászókák, csúszda, egyensúlyozó ad lehetőséget az udvari élet változatossá tételéhez.
Minden csoportunknak külön virágoskertje, veteményese, gyógynövénykertje van, amelyet folyamatosan gondozunk.
Belső udvaraink közül az egyikben helyet kap egy dísznövénykert kis tóval, a másikban pedig mezítlábas lépegető kerül kialakításra.
Nevelőtestületünk felkészültségével, gyermekszeretetével, elkötelezettségével arra törekszik, hogy minden gyermek számára megtalálja azt az utat, mely neki a legmegfelelőbb.
Észrevétlenül, természetes egyszerűséggel segítjük őt ahhoz, hogy megtalálja a helyét a világban, megismerje önmagát.
Nevelési folyamatunkban a játék és mozgás, sokféle megismerési és tanulási lehetőséget biztosít a gyermekeknek, melyek magukban foglalják a környezeti nevelés megannyi lehetőségét. Nevelőközösségünk tudatosan felelősséget vállal a környezet ügyéért, a környezet alakítása, fejlesztése érdekében. Az erre való felkészítést a környezetorientált értékrendszer megalapozását kiemelten kezeljük.
A környezettel való ismerkedés óvodai nevelésünk egészében érvényesül,áthatja az óvodai életet. A természet és a belőle építkező képalkotás, mozgás, irodalom, zene olyan maradandó élmény, a gyermekek számára, amelyből élete végéig táplálkozhat.