KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait,
s ő azt hiszi csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

„Sün Sámuel” tagóvodánk a város zöldövezeti részén helyezkedik el. Tágas, világos belső tereink, árnyas, fákkal, bokrokkal beültetett, aszfaltozott közlekedési pályával, nagy zöld füves területtel rendelkező udvarunk esztétikus, változatos és mozgásra inspirálókörülményeket biztosítanak az ide járó gyermekeknek.

Hisszük és valljuk, hogy a gyermeknek szeretetre, megértésre, érzelmi biztonságra és olyan óvodai légkörre van szüksége, ahol jól érzi magát és lehetősége nyílik a folyamatos fejlődésre.
Célunk:

  • a gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és szükségleteinek szabad kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok, az eltérő fejlődési ütemek figyelembevételével.

Törekszünk a gyermekek játékos formában történő komplex, differenciált fejlesztésére. Meggyőződésünk, hogy a tapasztalatszerzés, az élmények átélése a legjobb út a fejlődéshez, ezért a gyermekek aktív, cselekvő részvételére alapozunk.

Fontos értéknek tarjuk a gyermekek játékhoz valójogának elismerését, a szabad játék feltételeinek biztosítását, ami sokoldalúan fejleszti a gyermeki személyiséget, általa ismerkedik a világgal, szűkebb és tágabb környezetével, bővülnek ismeretei, formálódik magatartása, alakul társaihoz való viszonya.

Helyi nevelési gyakorlatunk hangsúlyos területei:

  • a gyermekek mozgásigényének kielégítése, tudatos mozgásfejlesztés, edzés, ezzel egészséges életmódra nevelés;
  • az életkori sajátosságokból fakadó érdeklődésre, kíváncsiságra alapozott természeti környezet megismertetése, valós élettérben (óvodán belüli és kívüli helyszíneken, szituációkban) –környezeti kultúra kialakítása, környezetvédő életmód megalapozása.

Speciális tevékenységeink: görkorcsolya, néptánc, zenés torna, varázsceruza.
Egyébszolgáltatásaink: jégkorcsolya.
Egészségmegőrzés céljából só szobát működtetünk.

Programunk megvalósítását óvodapedagógusaink és szakképzett dajkáink munkájának színvonala biztosítja, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésünkre és továbbképzésekre is.

Céljaink eléréséhez elengedhetetlen a családdal való szoros együttműködés. A családi nevelésre alapozva szeretnénk elérni, hogy gyermekeink önálló gondolkodású, kreatív, a társas viselkedési normák betartására képes, az iskolába lépéshez nyitott személyiséggé váljanak.

Süni Óvoda dolgozói

Bemutatás

Óvodánk 1979-bena Nemzetközi Gyermekév alkalmával került átadásra. Területi elhelyezkedése szerint a város szélén, a Lajosmizse út 1.szám alatt található, távol a forgalmas főútvonaltól, a szennyezett levegőtől. Az óvodánkba járó gyermekek túlnyomó része kertes, családi házban él. A gyermekek a családból érkeznek és csak ritka esetben bölcsődéből.
Óvodánk 4 csoportos, 100 férőhelyes, minden csoporthoz külön mosdó és öltöző tartozik. Több mint 50m2 alapterületű, tágas, világos csoportszobáink barátságos berendezéssel fogadják a vegyes élet-korú gyermekeket. Az óvoda széles folyosója lehetőséget nyújt mikrocsoportos tevékenységekre.
Specialitásunk a só szoba, mely télen jó szolgálatot tesz a gyerekek egészségének megőrzése érdekében.
A szabadban történő mozgáslehetőséget az óvoda 5000 m2-es udvara biztosítja. Az aszfaltozott pálya, a nagy zöld terület kiváló lehetőséget nyújt kerékpározásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, labdajátékokra, nagymozgásos tevékenységekre és változatos mozgáslehetőségeket elősegítő eszközeink, mozgásfejlesztő sportszereink használatára. A játszóterület egy részét fajátékokkal láttuk el, amelyek a gyermekek motoros képességeinek fejlődését segítik elő. Ezen kívül két homokozó és fedett pavilonok alatti játéklehetőségekkel segítjük az udvari élet változatos tevékenységeit.
A munkára nevelés érdekében csoportjainknak zöldfűszeres konyhakertje van,az itt megtermelt növényeket a gyermekek elfogyasztják. Törekszünk arra, hogy a gyermekek felfedezzék, megismerjék és megszeressék a természet élővilágát, elsősorban a gazdag örökzöld-és gyümölcsfa állománnyal rendelkező udvarunkat és az óvodánk természetes környezetét.
Az óvoda környéke is optimális a mozgásos profilhoz, mivel a város szélén, családi házas környezetben található, kerékpárutakkal, nagy terekkel körülvéve. Ezeket a lehetőségeket maximálisan kihasználjuk túrák, kerékpározások, télen szánkózások szervezésével.

Rövid sétával a Zagyva folyóhoz, annak gátjához vagy a határba jutunk. A mozgáson kívül kiváló lehetőség nyílik itt még a környezet megismerésére, természeti szépségek felfedeztetésére, pozitív viselkedési és magatartásformák fejlesztésére, környezetvédelmi ismeretek nyújtására is a mikro csoportos megfigyelések alkalmával.

A város területi elhelyezkedése is kedvező, mert közel van a Mátra,ahová alkalmanként eljutunk csoportjainkkal. A kirándulások során központi helyen állnak a túrázások, valamint a mozgáshoz kapcsolva a környezet megismertetése és a művészeti értékek felfedeztetése.

Nevelésünkben a figyelem középpontjában az egyes gyermek áll, így egyénre szabott nevelést alkalmazunk, változatos tevékenységi formák biztosításával. Hangsúlyt fektetünk az érzelmekben gazdag, szeretetteljes, biztonságos óvodai légkör megteremtésére, hogy gyermekeink derűs, ki-egyensúlyozott körülmények között töltsék napjaikat.

A szülőket partnerként kezeljük, hiszen az óvoda csak kiegészíti a család nevelését, és nem helyettesíti azt. Nyitottak vagyunk óvodánk bemutatására, lehetőséget nyújtunk -gyermeknek és szülőnek-óvodánk megismerésére.
Óvodánk a családdal együtt szolgálja a gyermekek fejlődését,ez az együttműködés az egyenrangú nevelőtársi viszonyban, a jó partnerkapcsolatban nyilvánul meg. Ahhoz azonban, hogy ez eredményesen működjön, nem csak a szülők segítségét vesszük igénybe, hanem bevonjuk őket is tevékenységeinkbe, rendezvényeinkbe. Ilyenek az ünnepi készülődések(karácsonyi, húsvéti)munkadélutánok, a családi délután,játékos sportvetélkedők, szülői fórumok és rétegszülői értekezletek. Ma már mindez igény is a szülők részéről és elmondható, hogy nagyban segíti az eredményesebb munkavégzést, az emberi kapcsolatok pozitív irányú alakulásáról már nem is beszélve.