KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Jászberény Város Óvodai Intézményének, Központi Óvodájaként, városban mi biztosítjuk a legváltozatosabb speciális, sokmozgásos tevékenységeket. Meggyőződésünk, hogy a mesevilága nélkül az óvodás gyermek nem tud egészségesen fejlődni. Ezt a kettősséget, a mozgást és a mesén átívelő dramatikus formákat ötvözve fogalmaztuk meg a mentális és testi fejlesztést támogató pedagógiai programunkat.

Célunk:

Egészségesen, harmonikusan fejlődő gyermekek nevelése, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, ahol a figyelem középpontjában az egyes gyermek áll.
Ennek érdekében egyénre szabott nevelést alkalmazunk, változatos tevékenységi formák biztosításával.

Tágas csoportszobáink mozgásra inspiráló eszközökkel vannak ellátva. Büszkék vagyunk a változatos mozgáslehetőségeket elősegítő eszközeinkre, mozgásfejlesztő sportszereinkre.

Gyakorlatunkban hangsúlyt kap a játékkal, mesékkel, dramatikus helyzetekkel, történő kompetencia fejlesztés.

Óvodánk 2012 őszén került átadásra. Épületünk ennek köszönhetően egy európai szemnek, értékrendnek, elvárásnak megfelelő kreatív terekkel, lehetőségekkel szolgálja az ide járó gyermekek biztonságos, esztétikus, inspiráló környezetét. Csoportjaink egymástól elhatárolt, ám mégsem elszigetelt környezetben töltik mindennapjaikat. A csoportok szobáit jelentős méretű galériákkal osztják meg a belső teret. Levegőzésre több irányban van lehetőségünk. Galériákról kijuthatunk a tetőteraszra, a földszinti csoporttérből az udvari teraszra, a folyosóról az udvarra.
Óvodánk különleges adottságait bővíti a több funkciós tornaterem, a vízhez szoktató medence, egyéni foglalkoztató szobák, a só szoba.
Az óvoda épületét 5000 m2   körbeölelő udvar tág lehetőséget biztosít  a szabad játékra, örömteli felszabadult mozgásra. A játszóterület változatos felületeivel, eszközeivel, a gyermekek motoros képességeinek fejlődését segíti elő.
 
Tevékenységeink: vízhez szoktatás, görkorcsolya, jégkorcsolya, kerékpározás, néptánc, labdajátékok, ovi joga, egyéni mozgásos terápiák, balett
Egyéb szolgáltatásaink: só szoba, informatika, tehetséggondozás, könyvtár használata, mindez speciálisan képzett óvónők alkalmazásával.
 
Munkánk során arra törekszünk, hogy kreatív, megfelelő önértékelő képességgel és reális önbizalommal bíró gyermekeket neveljünk, akik rendelkeznek olyan készségekkel, képességekkel, személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai élet megkezdésére.
Fontosnak tarjuk, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában, és jó szívvel emlékezzenek az itt eltöltött évekre.
 
Mi óvónők és dajkák vidám, felszabadult, együttműködő légkört teremtünk, amely lehetővé teszi az egymást elfogadó kapcsolatok kialakítását.
Közös céljaink megvalósítása érdekében számítunk a szülők aktív együttműködésére is.
Programunk céljának megvalósítását óvodapedagógusaink és szakképzett dajkáink munkájának színvonala biztosítja, de nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésünkre és továbbképzésekre is.Nevelőmunkánk színvonalának emelése érdekében minden pályázati lehetőséget megragadunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy óvodánkat a intézményünk jól bevált nevelési gyakorlatainak átgondolásával, tapasztalt, lelkes kollektívával indíthattuk.

Központi Óvoda dolgozói

Bemutatás

Óvodánk 2012-ben került átadásra. A város szívében Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található. Első-sorban e területről járnak gyermekeink. Azonban vannak, akiknek fontos, hogy gyermekük kellően kimozog-ja magát az óvodában, vagy igényt tartanak óvodánk adottságaira, illetve a mesék által meghatározott dramatikus légkörre, azok a város távoli részéről is eljönnek hozzánk.

Az épületegyüttes összes nettó alapterülete: 2272,97 m2, ebből a földszint 1431,27 m2, míg az emelet 627,23 m2, a padlástér pedig 214,47 m2.

Óvodánk 8 csoportos, 200 férőhelyes,minden csoporthoz külön mosdó és öltöző, terasz tartozik. A csoportok több mint 50m2 alapterületűek, mely 30 m2galériával kiegészülve tágas, világos, kellemes környezet biztosít a gyermekek egész napi játék-és mozgás tevékenységekhez. Egy csoportszobánk akadálymentesített, ahol nagyobb alapterülettel, speciális mosdóval segítjük a hozzánk járó fogyatékkal élő gyermekeket.

A csoportszobák, kifelé faburkolatú teraszokkal kapcsolódnak a kültérhez a földszinten és a galériák szintjén egyaránt. A földszinti teraszok a kerttől jól elhatároltak, így akár a csoportfoglalkozások is tarthatók kinn. A csoportszobákban a lépcső alatti és a hosszfalak mentén kialakított beépített szekrények, polcok jól ki-használható tereket eredményeznek. A tetőterasz kinti foglalkozások, vagy délutáni alvás helyszíne is lehet. A kertbe vezető kijáratok és a tanmedence fölött zöldtetőt telepítettünk, mely a kert tetőszinti meghosszabbítását is jelzi egyben.

Az óvoda széles folyosója lehetőséget nyújt a nyolc csoport egymásra látására. Elhatárolva, de nem elszigetelődve éljük mindennapjainkat.

A szabadban történő mozgáslehetőséget az óvoda 5000m2-es udvara biztosítja. Az udvaron belül egy mini sportudvar nyújt lehetőséget óvodás szintű kosár-és röplabdázásra, valamint focizásra. Rugós játékokkal, kosár hintákkal, mászókákkal, csúszdákkal mászó dombokkal, mobil játékeszközökkel motiváljuk a gyermekeket a mozgásra. Ezen kívül három homokozó és mosdó épület ad lehetőséget az udvari élet változatossá tételéhez.

A munkára nevelés érdekében minden csoportunknak külön konyhakertje van,az itt megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a gyermekek feldolgozzák és elfogyasztják, az egyéb terményeket pedig manuális tevékenységek során hasznosítják. Az egész óvoda berendezésénél és az udvar kialakításánál is törekedtünk arra, hogy esztétikus, változatos és mozgásra,inspiráló körülményeket teremtsünk a gyermekeknek.

Profilunk kialakításánál két alapvető sajátosságra építünk. Objektív feltételként -a helyi adottságainkat használjuk ki, mozgásos tevékenységekkel. Másrészt szubjektív lehetőségként -dolgozóink elhivatottsága, felkészültsége szakmai tapasztalata által, az elfogadó, támogató, segítő légkört alakítva, -drámapedagógiai módszerekkel tesszük egyedivé gyakorlatunkat.

Nevelésünkben a figyelemközéppontjában az egyes gyermek áll, így egyénre szabott nevelést alkalmazunk, változatos tevékenységi formák biztosításával. Hangsúlyt fektetünk az érzelmekben gazdag, szeretetteljes, biztonságos óvodai légkör megteremtésére, hogy gyermekeink derűs, kiegyensúlyozott körülmények között töltsék napjaikat.