KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Óvodánk a Jászberény Város Óvodai Intézmény tagóvodájaként működik Porteleken, a várostól 15 km –re, erdőkkel, tanyákkal, övezett, csendes falusi környezetben. Családias jellegét az épület sajátossága, a csoportszoba berendezése, a kis létszámú közösség és a dolgozók személyisége együtt képezi. Egyetlen vegyes életkorú csoportunkat két óvodapedagógus és egy szakképzett dajka neveli. Fontos számunkra, hogy szeretetteljes, nyugodt, derűs és biztonságot adó környezetben neveljük a ránk bízott gyermekeket.

2008 szeptemberétől óvodánk új, Európai Szabványnak megfelelő külsőt kapott. Megújult épületrészünkben a legnagyobb büszkeségünk egy 60 m2 –es tornaszoba, mely a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálja. Az óvodánk melletti játszótér megfelel az EU előírásoknak, az ott található játékok szépek, igényesek.

Nevelésünk kereteit a hagyományőrzés és a természetszeretet és a környezettudatos nevelés elvei határozzák meg. 2009-ben először, majd 2014-ben másodszor is megkaptuk a ZÖLD ÓVODA címet.

Gyermekeinkkel igyekszünk megszerettetni a hagyományőrző és a természetóvó jeles napok szokásait, a népi mozgásos és dalos játékok, rigmusok, mondókák, mesék, népi tánc világát.

A környező erdőkben tett gyalog-és kerékpártúrák; a városi színház-, kiállítás-, állatkert látogatások, az intézményi szintű rendezvényeken való részt vétel változatos, színes élményeket nyújt gyermekeinknek.

Célunk, hogy az óvodai tevékenységek folyamatában gyermekeink képessé váljanak az együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására, az új ismeretek befogadására.

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse és gyógypedagógusa segíti a szülők szociális gondjainak megoldását, a gyermekek egyéni fejlesztését.

Kis közösségünk nyitott és elkötelezett a hagyományok ápolására. Általános szemléletünket jellemzi a környezettudatos magatartás, növények és állatok védelme.
Programunk az érzelmi nevelésre épít. Bízunk benne, hogy tudatos nevelőmunkánk eredményeképpen gyermekeink egészségesen, megfelelő tudásszinttel lépik át az iskola kapuját.

A Hétszínvirág Óvoda dolgozói

Bemutatás

Óvodánk Jászberény várostól 15 km –re fekszik Portelken, csendes, falusi környezetben.
Egy vegyes életkorú gyermekcsoporttal működünk.
Férőhelyeink száma: 25 fő.Az óvoda dolgozói: 2 óvodapedagógus és 1 dajka.

2008 szeptemberétől óvodánk új, Európai Szabványnak megfelelő külsőt kapott Portelek volt iskola épületében. Épület részünk 160 m2 alapterületű, amelyben rendelkezésünkre áll: egy tágas öltözőfolyosó, gyermekmosdó, hatalmas melegítő konyha, felnőtt öltöző, raktár, iroda, egészségügyi elkülönítő szoba, valamint 60 –60 m2 –es csoport-és tornaszoba.
A csoportszobában a különböző játék-tevékenységekhez térelválasztó polcokkal alakítottunk ki nyugodt tereket: tálaló szekrény a reggeliző asztallal; építősarok; babasarok; mesesarok; az ábrázoló tevékenységekhez dupla asztal –körben, a szekrényben, polcokon a gyermekek számára elérhető módon a tevékenységekhez szükséges eszközök. A polcok könnyen mozgathatók, így könnyen alakíthatunk ki összefüggő, nagy teret is. A csoportszoba és a konyha között ételkiadó ablak található, amely a HACCP előírásoknak megfelelően biztosítja a tálalás és az ételmaradék útját.
A tornaszobát az iskolabezárás által fölöslegessé vált, de számunkra igen hasznos eszközökkel igyekeztünk felszerelni: bordásfalak, 4 m –es tornapad, tornaszőnyeg, zsámolyok. Ezt az alapfelszerelést a lehetőségeknek megfelelően folyamatosan bővítjük mozgásfejlesztő eszközökkel.
Kialakított udvar részünket igen mostoha körülményekkel kaptuk meg, amely növények, és egyszerű játékelemek telepítésével egyre barátságosabb képet mutat. A régi iskola udvarán lévő aszfaltos pályáján lehetőség nyílik kerékpározásra, motorozásra, görkorcsolyázásra, labdajátékokra, a füves domboldalon futkározásra, téli szánkózásra. A szomszédságunkba telepített önkormányzati, a szabványoknak megfelelő játszóteret is maximálisan ki tudjuk használni mozgásfejlesztésre, változatos játékokra