ÁLLÁSAJÁNLAT
JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE
– a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A munkavégzés helye:

– 5100 Jászberény, Kossuth L. út 116. (Fürkész Óvoda) 2 fő
– 5100 Jászberény, Kiss Ernő u. 12. (Zengő Óvoda) 2 fő
– 5100, Jászberény, Mártírok útja 5/a. (Gézengúz Óvoda) 1 fő
– 5100, Jászberény, Lajosmizse u. 1. (Sün Sámuel Óvoda) 1 fő

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Óvodapedagógus,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi
alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél. Nyilatkozat
arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik. Szakmai referencia
előnyt jelent.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Óvodai Intézménye címére történő
megküldésével (5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. utca 10. ).
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a +3620/481-0112 telefonszámon
kérhető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 21