JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE

– a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján –

PÁLYÁZATOT HIRDET ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A munkavégzés helye:

 

  • 5100 Jászberény, Mártírok u. 5/A. (Gézengúz Óvoda) 2 fő 
  • 5100 Jászberény, Szent István krt. 18. (Szivárvány Óvoda)

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, Óvodapedagógus,

– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik.

– Szakmai referencia előnyt jelent.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázatok benyújtásának módja: 

– Postai úton, a pályázatnak a Jászberény Város Óvodai Intézménye címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. utca 10. ).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a +3620/481-0112 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos .