KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

A Jászberény Városi Óvodai Intézménye Gézengúz Óvodája vagyunk. Óvodánk 1969 óta működik, a városban első óvodának tervezett és épített középület. Négy foglalkoztató terem és az ezekhez tartozó két mosdó és három öltöző áll a gyermekek rendelkezésére. Nyolc óvodapedagógus, négy dajka néni és egy pedagógiai asszisztens biztosítja a gyermekek kényelmét, harmonikus fejlődését. A beírt gyermekek életkorának összetétele a vegyes korosztályú csoportok szervezését tette lehetővé. Így már több éve dolgozunk heterogén csoportokkal, mely szervezési formával egyre inkább azonosulnak mind a dolgozók, mind a szülők.

Szép, nagy udvarunk olyan környezetben van, ahol biztonságos, - mentes az autók zajától, füstjétől – megfelelő játszóteret, mozgást biztosít a gyermekek számára.

 

Óvodánk célja: A környezet tevékeny megismertetése által természetszerető – védő gyermekek nevelése. Játék közben, tudatos odafigyeléssel – az egyéni fejlesztést kihangsúlyozva – készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív „Gézengúzok” hagyják el óvodánkat, akik tisztában vannak környezeti értékeikkel, és szívesen gondozzák, védik azokat.

 

Speciális szolgáltatásaink: néptánc, vízhez szoktatás, görkorcsolya, jégkorcsolya.

Az aerobik-, hitélettel való ismerkedés-, idegen nyelvvel való ismerkedés-szülői igény szerint.

 

Valamennyi dolgozónk szakképzett, tapasztalatokkal rendelkező, és újdonságokra fogékony kolléganő, akik továbbképzéseken, munkaközösségekben és önképzés útján bővítik tudásukat. Folyamatosan pályázunk, papírt gyűjtünk, bált szervezünk (szüreti, farsangi, felnőtteknek) és az ezekből befolyt összeget a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges eszközökre, játékokra, óvodánk szépítésre, kirándulásokra fordítjuk.

Szeretnénk, ha gyermekeink olyan felnőttekké válnának, akiknek a környezetvédelem nem csak „plakát”, hanem életmód!

  Az óvoda dolgozói

Bemutatás

A Jászberényi Város Óvodai Intézménye Gézengúz Óvodája vagyunk. Óvodánk 1969 óta működik, a városban első óvodának tervezett és épített középület. Négy foglalkoztató terem és az ezekhez tartozó két mosdó és három öltöző áll a gyermekek rendelkezésére. Nyolc óvodapedagógus, négy dajka néni és egy karbantartó biztosítja a gyermekek kényelmét,harmonikus fejlődését. A beírt gyermekek életkorának összetétele a vegyes korosztályú csoportok szervezését tette lehetővé. Így már több éve dolgozunk heterogén csoportokkal, mely szervezési formával egyre inkább azonosulnak mind a dolgozók, mind a szülők.
Szép, nagy udvarunk olyan környezetben van, ahol árnyas fák biztosítják a hűs levegőt,biztonságos, -mentes az autók zajától, füstjétől –megfelelő játszóteret, mozgást biztosít a gyermekek számára.

Óvodánk célja: A környezet tevékeny megismertetése által természetszerető –védő gyermekek nevelése. Játék közben, tudatos odafigyeléssel –az egyéni fejlesztést kihangsúlyozva –készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Arra törekszünk, hogy magabiztos, önálló, alkalmazkodni képes, kreatív „Gézengúzok”hagyják el óvodánkat, akik tisztában vannak környezeti értékeikkel, és szívesen gondozzák, védik azokat.Fontos feladatnak tekintjük az értékeink megőrzését, hagyományok, népszokások ápolását.
Törekvésünk, hogy a hozzánk járó gyermekek élethelyzetekben fejlődjenek.
EFOP-3.1.5-16-2016-00001 tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektben a tagóvodánk részt vesz. A pályázat céljainak, elvárásainak megfelelünk.

Speciális szolgáltatásaink: néptánc, vízhez szoktatás, görkorcsolya, jégkorcsolya.
A hitélettel való ismerkedés szülői igény szerint.

Valamennyi dolgozónk szakképzett, tapasztalatokkal rendelkező, és újdonságokra fogékony kolléganő, akik továbbképzéseken, munkaközösségekben és önképzés útján bővítik tudásukat. Folyamatosan pályázunk, papírt gyűjtünk, bált szervezünk (szüreti, farsangi, felnőttek) és az ezekből befolyt összeget a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges eszközökre, játékokra, kirándulásokra fordítjuk.Szeretnénk, ha gyermekeink olyan felnőttekké válnának, akiknek a környezetvédelem nem csak „plakát”, hanem életmód!

Az óvoda dolgozói