Tankötelezettség

Kedves Szülők!

Amennyiben gyermeke 2022. augusztus 31-ig tölti be a 6. életévét, ajánlom figyelmébe a tankötelezettségről szóló rövid tájékoztatást!

A tankötelezettségről a jogszabály így rendelkezik: “A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 18-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.“ (2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (1))

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelezett, vagyis meg kell kezdenie általános iskolai tanulmányait. Számos esetben a szülők viszont úgy érezhetik, gyermekük nem áll készen az iskolakezdésre. Milyen lehetőség van a halasztott iskolakezdésre?

A szülőnek kérelmet kell benyújtania az Oktatási Hivatalhoz (Oktatási Hivatal, 1982 Budapest) 2022. január 18-ig, az Oktatási Hivatal honlapján elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt dokumentummal. A kérelemben a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, ebben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. A szülő a kérelméhez minden általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, az óvodától kapott, a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is csatolhatja. Bizonyos esetekben az Oktatási Hivatal kérheti a területileg illetékes szakértői bizottság komplex – pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai – szakértői vizsgálatát, s annak szakértői véleménye alapján hozza meg az iskolakezdés tényével kapcsolatos döntését!

A kérelem kitöltéséhez az alábbi adatok megadására van szükség:

  • a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)
  • a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (óvodapedagógustól kérni), lakcím
  • az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, neve, címe (OM: 035646, Jászberény Város Óvodai Intézmény, 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. utca 10.)
  • a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása
  • a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
  • A kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, óvodai fejlődési napló stb.) érdemes a kérelemhez csatolni.